MÁY DÒ KIM LOẠI BĂNG TẢI VARICON +

Máy dò kim loại băng tải VARICON phát hiện tất cả các tạp chất kim loại, kim loại màu, inox cho các sản phẩm đóng gói và không đóng gói.

So sánh