Máy In Phun Date VIDEOJET 1510/1520

Máy in phun date Videojet 1510/1520 được thiết kế cho các khách hàng có nhu cầu in nhiều ca mỗi ngày, thời gian hoạt động lên đến 9000 giờ (1510) và 12000 giờ (1520) trước khi bảo trì, linh hoạt cho các ứng dụng mã hóa ở tốc độ trung bình.