Máy in phun Videojet 1580C

Máy in phun 1580C Videojet mang lại hiệu suất đầu ngành bằng cách sử dụng mực bột mềm có độ tương phản, cung cấp thời gian hoạt động vượt trội và giúp bạn đạt được các mục tiêu về đánh dấu và mã hóa hiện tại cũng như trong tương lai. Máy in công nghiệp Videojet 1580 C in mực vàng và đen.