Máy Khắc Laser CO2 Videojet 3340

Máy khắc laser CO2 3340 30-Watt cung cấp bản in chất lượng tốt, nhất quán trên các dây chuyền sản xuất có tốc độ vừa và cao.