MÁY DÒ KIM LOẠI CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM INTUITY

Máy dò kim loại công nghiệp INTUITY được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm để kiểm tra hàng hoá trên băng tải hoặc máng nguyên liệu, phát hiện tất cả các tạp chất kim loại từ tính và phi từ tính (thép, thép không rỉ, nhôm, …)