Máy In Truyền Nhiệt Videojet 6320 – Máy In Ruy Băng 6320 Videojet

Máy in truyền nhiệt Videojet 6320 -VJ6320 là một giải pháp mã hóa truyền nhiệt cho các hoạt động đóng gói bao bì linh hoạt đòi hỏi chất lượng cao và đa dạng ở một tốc độ vừa phải.