MÁY TÁCH KIM LOẠI GF

Máy tách kim loại GF được sử dụng trong các đường ống chân không và áp suất để bảo vệ máy đúc và máy thổi.