MÁY DÒ KIM LOẠI GLS

Máy dò kim loại GLS được sử dụng trong ngành thực phẩm với khung dò khép kín và cửa hình chữ nhật. Máy chủ yếu được sử dụng để kiểm tra sản phẩm mảng và nguyên liệu số lượng lớn trên băng tải hoặc các máng nguyên liệu.