Máy dò kim loại C-SCAN DLS

Máy dò kim loại C-SCAN DLS được sử dụng để phân tách các nguyên liệu nhỏ và có số lượng lớn trên băng tải hoặc các mảng nguyên liệu. C-SCAN DLS được sử dụng để bảo vệ máy móc cho các máy tạo hạt, máy cắt, máy nghiền, máy cán lò, máy cưa đai, máy bào, và nhiều loại máy khác.