Máy In Laser Fiber Videojet 7340/7440

Máy in laser fiber 7340/7440 là các hệ thống linh hoạt có đầu đánh dấu bằng laser sợi quang nhỏ nhất trên thị trường. Videojet 7340 (20-Watt/7440(30-Watt) được thiết kế để tích hợp đơn giản, giảm chi phí lắp đặt và tăng phạm vi cơ hội lắp đặt.