Máy in phun date Videojet 1620

Máy in phun công nghiệp Videojet 1620 được thiết kế cho nhiều ứng dụng bao gồm các hoạt động sản xuất ở tốc độ cao và hoạt động liên tục 24/24. Là máy tiêu chuẩn cho các ứng dụng mã hóa với năng suất cao trong các môi trường sản xuất khác nhau trên toàn thế giới.