Máy tách kim loại PROTECTOR

Máy tách kim loại PROTECTOR được lắp đặt trực tiếp trên bộ cấp liệu của máy đúc, máy đùn và máy thổi nhựa. Thiết bị này phát hiện tất cả các tạp chất kim loại từ tính và phi từ tính (thép, thép không gỉ,nhôm, v.v..) – ngay cả khi chúng nằm bên trong sản phẩm. Các tạp chất kim loại bị đẩy ra qua Bộ reject “Quick-Flap“.