MÁY DÒ KIM LOẠI BĂNG TẢI VARICON +

Máy dò kim loại trong thực phẩm VARICON phát hiện tất cả các tạp chất kim loại (sắt, kim loại màu và thép không gỉ) – ngay cả khi tạp chất nằm bên trong sản phẩm. Được thiết kế cho các dạng sản phẩm đóng gói và không đóng gói.