Robot Nâng Bốc Xếp Fuji-Ace EC-102

Robot nâng bốc xếp hàng hóa Fuji-Ace là một thế hệ máy robot nâng bao xếp mới được ra đời giúp đảm bảo tiết kiệm năng lượng xuống còn 1/4 và giảm thiểu khối lượng CO2 sản sinh ra trong quá trình làm việc. Tối ưu hơn, mạnh mẽ hơn. Một kỷ nguyên mới của thiết bị công nghiệp ra đời từ đây.