Máy in phun date Videojet 1650

Máy in phun date code Videojet 1650 được thiết kế cho nhiều ứng dụng in khắc và mã hóa mà đòi hỏi phương pháp tối ưu cho sự kết hợp giữa tốc độ và năng suất, cung cấp các tính năng tiên tiến giúp giảm bớt lỗi vận hành và các công cụ giúp cải thiện hiệu quả tổng thể thiết bị.