Máy in phun date Videojet 1880

Tránh sự cố ngừng sản xuất với máy in phun date Videojet 1880. Chiếc máy dành cho những người tiên phong về năng suất trong cách mạng công nghiệp 4.0.