MÁY TÁCH KIM LOẠI RAPID COMPACT

Máy tách kim loại RAPID COMPACT được sử dụng để kiểm tra hàng hóa số lượng lớn trong điều kiện rơi tự do